Wat levert het op?

Investering

MKB bedrijven denken bij het aanschaffen van een eigen bedrijfstraining al snel aan hoge kosten. “Dat is voor ons veel te duur. Zoiets is alleen voor grote bedrijven betaalbaar!”
De Bodel Academie zal je hierin verrassen. De vergoeding voor het gebruiken van de E-training en/of inrichten van een eigen academie zijn in ons concept betaalbaar, juist voor het MKB.

Maar heb je ook al nagedacht over de opbrengsten? Laten we eens twee voorbeelden bekijken:

Case A: Instroom uitzendkrachten Bakkersbedrijf
Een bakkersbedrijf met 80 medewerkers in de productie maakt gebruik van uitzendkrachten om de grote pieken en dalen door de seizoensinvloeden in de orderflow op te vangen.

Oude situatie:
Per jaar stromen er 50 uitzendkrachten in en uit. De introductie binnen het bedrijf neemt gemiddeld in de eerste week drie dagen van allerlei vaste medewerkers in beslag. Denk hierbij aan zaken als: De weg vinden, de huishoudelijke regels bekend maken, uitleg geven over de machine, hygiëne- en allergenen kennis overbrengen, Food Defense kennis overbrengen, etc.
Daarnaast heeft een medewerker gemiddeld 4 dagen nodig om de juiste kwaliteit (gem. 5% meer uitval) en efficiency (gem. 30% lager) te bereiken.
50 uitzendkrachten x 3 dagen x 8 uur x 40,- bruto uurloon indirecte uren = € 48.000,-
50 uitzendkrachten x 4 dagen x 8 uur x 25,- bruto uurloon x 30% = € 12.000,-
Totaal € 60.000,-

Nieuwe situatie:E training en effect Leercurve 20170301psa
Vooraf en tijdens de 1e maand 3x E-training, inclusief toetsing, voor de 50 uitzendkrachten: € 6.000,-. Hierdoor is de basiskennis overgebracht. Dan rest alleen nog het daadwerkelijk 
rondleiden op de werkplek en het bekend raken met de werkzaamheden. Maar ook dat zal sneller verlopen, doordat de uitzendkracht specifieke kennis over de eigen werkplek reeds heeft geleerd. 50 uitzendkrachten x 1 dag x 8 uur x 40,-- bruto uurloon indirecte uren = € 16.000,- 
50 uitzendkrachten x 2 dagen x 8 uur x 25,-- bruto uurloon x 20% = € 4.000,-
Totaal: € 26.000,--
Besparing: € 34.000,-

Bijkomende voordelen:

 • Vooraf hoge mate van kennis over het bedrijf en de regelgeving
 • De nieuwe medewerkers zijn sneller getraind en getoetst
 • Iedereen ontvangt dezelfde informatie/ inwerkprocedure
 • Automatische registratie van deelname en score per deelnemer
 • Herhaling op gewenste frequentie; per module en/of medewerker apart in te stellen 
 • Weinig coördinatie door lijn- en staffuncties
 • Aantoonbaar getraind bij Audits van instanties en klanten

Case B: VGWM Training bij een bouwbedrijf
Een bouwbedrijf met 180 medewerkers bouwt in binnen- en buitenland. Ze moet hiervoor strikte regelgeving hanteren, om de medewerkers gecertificeerd te houden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid Welzijn en Milieu (VGWM).

Oude situatie:
Jaarlijks werden de medewerkers 2 halve dagen uitgepland voor het volgen van VGWM training. Verspreid over het land werden locaties gehuurd om reistijden te beperken. Middels groepen van 12 personen werd er een presentatie gehouden van bestaande en nieuwe regelgeving voor Nederland en afwijkende regels van de diverse buitenlanden. Aan het einde was er een vragenronde waarbij in totaal over alle groepen heen ca 15 vragen werden gesteld. Men tekende bij vertrek een lijst voor aanwezigheid.
2 middagen x 15 groepen x 12 medewerkers x 4 uur x 40,-- bruto uurloon = € 57.600,-
2 middagen x 15 huur locaties x € 460,-- = € 13.800,-
Totaal: € 71.400,-

Nieuwe situatie:
Doorlopend 2x per jaar E-training inclusief toetsing: € 10.000,-
Daarnaast 1 middag per jaar voor groepsgewijze interactie op locatie.
1 middag x 15 groepen x 12 medewerkers x 4 uur x 40,-- bruto uurloon = € 28.800,-
1 middag x 15 huur locaties x € 460,-- = € 6.900,-
Totaal: € 45.700,-
Besparing: € 32.080,-

Bijkomende voordelen:

 • Nieuwe medewerkers zijn direct getraind en getoetst volgens de bedrijfsnorm en regel- en wetgeving
 • Aangepaste regelgeving direct gecommuniceerd door gebruik van het e-mail management in het trainingspakket
 • Iedereen ontvangt dezelfde informatie op dezelfde tijd
 • Automatische registratie van deelname en score per deelnemer
 • Herhaling op gewenste frequentie; per module en/of medewerker apart in te stellen
 • Weinig coördinatie door lijn- en staffuncties
 • Door voorbereiding qua kennis is er tijdens workshops meer ruimte voor Interactie en praktijkcases.

Case C: Gebruik patiëntendossier Verzorgingstehuis
Verzorgingstehuis met 150 (FTE)medewerkers en een bewonersaantal van 110 gebruikt een patiëntendossier dat door elke verzorgende uit alle verschillende disciplines wordt gevuld. De inrichting van het dossier wordt beheerd door de KAM manager en haar assistent. De receptionistes vullen de NAW- en medische gegevens bij eerste opname van de patiënt. Het tehuis heeft een verloop van ongeveer 15 medewerkers per jaar.

Oude situatie:
In eerste 6 weken werd gemiddeld 2 uur per dag begeleiding bij gebruik van het patiëntendossier gegeven.
15 nieuwe medewerkers x 1 uur x 5 dagen x 6 weken x 45,- bruto uurloon/uur = € 20.250,-
15 x uitleg door leidinggevende x 1 uur x 5 dagen x 6 weken x 55,-- bruto uurloon/uur = € 24.750,-
Totaal: € 45.000,--

Nieuwe situatie
75% van de training vindt plaats door E-training.
Benodigde tijd 50% voor deelnemer: 50% x € 20.250,- = € 10.125,-
Reductie begeleidingstijd 75% voor leidinggevende: 25% x € 24.750,- = € 8.250,-
Kosten E-training: € 3.750,-
Totaal € 18.375,-
Besparing: € 22.875,--

Bijkomende voordelen:

 • Meerdere medewerkers kunnen de E-training volgen, dus er is continu parate kennis op de vloer
 • Nieuwe medewerkers zijn sneller getraind en getoetst
 • Iedereen ontvangt dezelfde informatie
 • Naslagwerk op elk moment
 • De training hoeft niet in werktijd plaats te vinden
 • Automatische registratie van deelname en score
 • Automatische melding voor herhaling
 • Aantoonbaar getraind voor officiële audits